Breve fra og til Holger Drachmann: 1862-1879 Holger Drachmann Hent

Dette værk giver et unikt indblik i, hvordan Det moderne gennembrud opstod. Men Holger Drachmanns brevveksling med samtidens store kulturpersonligheder tegner ikke kun et litterært betydningsfuldt billede; det giver os også et personligt portræt af en af dansk digterkunsts største personligheder.Holger Drachmann, 1846-1908, dansk maler og forfatter med et yderst omfattende og alsidigt virke, som blev til i sammenhæng med et rastløst og broget livsforløb, der ofte bragte ham i offentlighedens søgelys. Ud over diverse litterære værker talte produktionen både teaterstykker og journalistik, illustrationer og malerier. Blandt andet malede og illustrerede Holger Drachmann sine egne bøger. Han betragtedes med sin tendens til at sætte aktuelle problemer på dagsordenen og med sit umiddelbare talent som en af Det Moderne Gennembruds ledende mænd. Dog karakteriserede den samtidige Georg Brandes med en slet skjult kritik Drachmanns litterære arbejde som flyvesandsagtige

  • Navn: Breve fra og til Holger Drachmann: 1862-1879
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Holger Drachmann
  • Sprog: Dansk